Záruka/FAQ

Čo znamená Euro 6

EURO 6 je európska norma k zníženiu emisií znečisťujúcich látok z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel v platnosti od 2014 pre nové modely a od 2015 pre všetky vozidlá.

EURO 6 se týka hlavne emisií oxidov dusíka (NOx), ktoré môžu mať nepriaznivé účinky pre ľudské dýchanie.
Za účelom zníženia emisií NOx, výrobcovia prijali SCR systém (Selection Catalyst Reduction) , ktorého účinnosť už bola preukázaná na nákladných vozidlách a iných ťažkých vozidlách.
SCR katalyzátor je integrovaný do oxidačného katalyzátora, ktorý transformuje nespálené uhľovodíky (HC) a oxid uhoľnatý (CO), s filtrom pevných častíc (DPF), pracuje prostredníctvom chemickej prísady z ⅔ voda a z ⅓ technická močovina: AdBlue. Táto prísada je vstrekovaná priamo do SCR katalyzátora, kde sa z dôvodu kontaktu výfukových plynov s vysokou teplotou premení na amoniak a neutralizujú sa NOx, nakoniec se zredukujú na zmes oxidov a pary.
Aby systém SCR fungoval správne, je potrebné zaistiť vysokú kvalitu močoviny použitej pre výrobu AdBlue, a aby bola v súlade s chemickými požiadavkami (technická močovina). Aj keď špecifikácia AdBlue eliminuje riziká poškodenia SCR katalyzátora, je nutné počítať s tým, že kvôli postupnému zníženiu prevádzkovej kapacity v dôsledku zmenšenia užitočnej plochy a nevratnému poškodeniu spôsobenému kovmi (t.j. meď, zinok) alebo znečisťujúcimi látkami, bude nutné časom jediné riešenie: výmena SCR katalyzátora.

Naše zariadenie umožňuje recykláciu SCR katalyzátorov, ktoré sa upchali kvôli kryštalizácii močoviny, čo vyvoláva upchanie kanálikov a stratu účinnosti.