Záruka/FAQ

Čo znamená DPF

DPF znamená filter pevných častíc, filter, ktorý je určený k odstráneniu pevných častíc hmoty alebo sadzí z výfukových plynov vznetového motora, ale na rozdiel od technológií FAP, nepoužíva aditíva behom regenerácie.

DPF pracuje pri vyššej teplote, 600-650 ° C, za použitia rady post-injekcií paliva. Na stenách filtra sú niektoré vzácne kovy, ktoré pôsobia ako katalyzátory pre uľahčenie celého procesu. Je dôležité si uvedomiť, že v priebehu post-injekcie časť paliva steká po stenách valca a vlieva se do olejovej vane, kontaminuje ju a ohrozuje fungovanie motora: napríklad môže prasknúť turbo. Náš stroj je jedinou technológiou na trhu, ktorý je schopný vyčistiť nielen zbytky PM10, ale aj olejové zvyšky zachytené vo vnútri DPF a v katalyzátore. Náš stroj využíva jedinečnú technológiu na trhu, ktorá čistí všetky typy filtrov pevných častíc (DPF/FAP), a to ako z osobných vozidiel (i Euro 6), autobusov a nákladných vozidiel, katalyzátorov veľkých nákladných automobilov (SCR), takisto aj chladiče a medzichladiče. Náš stroj pracuje s certifikovaným čistiacim systémom (certifikát TŰV NORD) na báze kvapaliny, obohatenej organickými absorbentmi emulzií uhľovodíkov, ktoré zaisťujú obnovu pôvodnej účinnosti DPF až o 98%, a pritom sa dokáže postarať aj o zvyšky oleja. Na rozdiel od všetkých ostatných spôsobov regenerácie, je naša technológia šetrnejšia voči štruktúre DPF filtra a nedochádza tak k narušeniu a popraskaniu DPF ako u metód, ktoré využívajú k vypaľovaniu veľmi vysoké teploty. Čistenie filtra DPF iným tepelným spracovaním prechádza rôznymi fázami, akými sú rezanie, zahrievanie a zváranie. Tieto procesy sú zložité a riskantné pre celistvosť filtra, naviac na každú fázu je treba použiť iný nástroj alebo stroj. Podobne ultrazvukové čistenie vyžaduje použitie špeciálnej ultrazvukovej nádrže a sušiarne pre fázu sušenia. Náš stroj je unikátny v tom, že môže vyčistiť a vysušiť filter DPF, bez ohrozenia jeho štruktúry, zároveň nedochádza k plytvaniu časom a energiou. Pri výmene filtra však treba počítať aj s komplikáciami typu vymeniť snímače DPF (teploty či tlaku). Tie sa totiž s DPF často tak zrastú, že ich demontáž je takmer nemožná resp. sa pri vyskrutkovaní poškodia. Toto pri našom čistení nie je potrebné a snímače sa vyčistia zároveň s filtrom.

Naše zariadenie prevádza test protitlakom pred a po procese čistenia, čo umožňuje okamžitú diagnózu filtra a kontrolu kvality čistenia, po vyčistení filtra.