Záruka/FAQ

Čo sú filtre DPF a FAP

Pri spaľovaní paliva motor produkuje mnoho výfukových sadzí, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a zdravie ľudí, ako sú uhlíkové zlúčeniny (CO), nespálené uhľovodíky (UHCs), oxidy dusíka (NOx) a, v prípade vznetového motoru, častice, ktoré sú menšie ako 10 mikrometrov, označované ako častice PM10.

Tento filter sa časom  zanáša nečistotami až do chvíle, keď riadiaca jednotka  vozidla vyhodnotí pomocou tlakových a teplotných snímačov  , že filter je zanesený už príliš. Vtedy nastupuje  takzvaná regenerácia. Táto regenerácia zjednodušene prebieha tak, že sa do filtra vstrekne palivo, prípadne aditívum a tým sa zvýši teplota a dôjde k zhoreniu zachytených nečistôt vo filtri.
Proces regenerácie sa pravidelne opakuje každých cca 500km v závislosti od typu vozidla a režimu prevádzky. Tým sa samozrejme zvyšuje spotreba paliva a skôr či neskôr bude nutné celý filter vymeniť resp. renovovať.  Akoo všetky ostatné filtre, je potrebné čistiť ich pravidelne, aby sa zabránilo škodám na aute: preplnením filtra môže dôjsť k poškodeniu motora.