Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti RLS-CHIPTUNING s.r.o.  (ďalej len "RLS-CHIPTUNING") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. RLS-CHIPTUNING zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

RLS-CHIPTUNING si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok. Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom RLS-CHIPTUNING, alebo tretích strán zmluvne viazaných s RLS-CHIPTUNING. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom RLS-CHIPTUNING.

Všetky osobné údaje získava RLS-CHIPTUNING od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

PROCES ČISTENIA

POROVNANIE S INÝMI TYPMI REGENERÁCIE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

PONUKA PRE SERVISY

OSOBNÉ AUTOMOBILY od 150 € bez DPH

NÁKLADNÉ AUTOMOBILY od 799 € s DPH